Lào Cai: Phòng, chống ô nhiễm nguồn nước nuôi thủy sản

Ngày đăng: 10/08/2023

UBND tỉnh Lào Cai ban hành công văn nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.

Động thái này nhằm quản lý chặc chẽ nguồn nước nuôi thuỷ sản đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sản xuất thủy sản theo hướng xanh, sạch, an toàn sinh học thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.

Ngành thủy sản của tỉnh Lào Cai những năm gần đây đã có bước phát triển khá tốt. Nghề nuôi cá nước lạnh, nuôi thâm canh và thâm canh cao các loài thủy sản truyền thống, loài có giá trị kinh tế cao được người dân quan tâm đầu tư nên năng suất, sản lượng, giá trị sản xuất ngày càng tăng. Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn nước vẫn còn những tồn tại, bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất.

Để phòng, chống ô nhiễm nguồn nước trong nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo: UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản chấp hành các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sản xuất thủy sản theo hướng xanh, sạch, an toàn sinh học thân thiện với môi trường

UBND tỉnh Lào Cai khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư sản xuất thủy sản theo hướng xanh, sạch, an toàn sinh học thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản; Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống và nuôi thương phẩm cá tầm thực hiện nghiêm theo quy định tại Điều 40, Luật Thủy sản 2017 về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm…

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản tại địa phương; xây dựng các mô hình kiểm soát chất thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản; mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa phương; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản tại địa bàn. Căn cứ điều kiện thực tế, lồng ghép các nội dung về phòng, chống ô nhiễm nguồn nước trong hoạt động thủy sản vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống ô nhiễm nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản với các kế hoạch, dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan. Hằng năm chủ trì, phối hợp với sở Tài Nguyên và Môi trường Lào Cai và các sở, ngành liên quan để thông báo, cảnh báo, khuyến cáo cho các địa phương và người nuôi về chất lượng nước, biện pháp xử lý nhằm phát triển ngành thủy sản bền vững, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong sản xuất thủy sản; tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.

Các hộ dân tại Lào Cai ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản để bảo vệ môi trường. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở nuôi trồng thủy sản thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường; phân tích, xét nghiệm các nguồn nước theo chức năng, nhiệm vụ để khuyến cáo, thông báo cho các địa phương làm căn cứ nuôi, trồng thủy sản. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai có hiệu quả các biện pháp để ngăn ngừa, kiểm soát và phòng trừ các loài thủy sản ngoại lai xâm hại; loài có nguy cơ xâm hại tại các thủy vực tự nhiên.

Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lào Cai, các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng việc bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản hướng đến nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững…                                        

Bích Hợp

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập