Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Ngày đăng: 10/10/2019

Ngày 8/10/2019 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-TWPCTT về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ chế chỉ đạo, điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) và một số hoạt động khác của Ban Chỉ đạo. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (sau đây gọi là Văn phòng thường trực); Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các địa phương; các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chi tiết Quyết định Quy chế vui lòng xem tại file đính kèm

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập