09/11/2006 Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 09/11/2006 Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
27/12/2001 Quyết định 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Văn phòng Quốc hội về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010 27/12/2001 Quyết định 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Văn phòng Quốc hội về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
14/04/2011 Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015 14/04/2011 Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 255/2006/QĐ-TTg NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 255/2006/QĐ-TTg NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 255/2006/QĐ-TTg NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Ngày đăng: 05/12/2012
Xem chi tiết »
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 197/2001/QĐ-TTG  NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH  GIAI ĐOẠN 2002 - 2010 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 197/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 197/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH GIAI ĐOẠN 2002 - 2010
Ngày đăng: 05/12/2012
Xem chi tiết »
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Ngày đăng: 05/12/2012
Xem chi tiết »
Phòng chống tai nạn thương tích ở Việt Nam; kết quả và những định hướng trong thời gian tới Phòng chống tai nạn thương tích ở Việt Nam; kết quả và những định hướng trong thời gian tới
Phòng chống tai nạn thương tích ở Việt Nam; kết quả và những định hướng trong thời gian tới
Ngày đăng: 05/12/2012
Xem chi tiết »

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập