Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngày đăng: 20/04/2017
Xem chi tiết »
09/11/2006 Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 09/11/2006 Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
27/12/2001 Quyết định 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Văn phòng Quốc hội về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010 27/12/2001 Quyết định 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Văn phòng Quốc hội về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 2012-2015
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
14/04/2011 Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015 14/04/2011 Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
06/12/2007 Quyết định số 1656/2009/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về   Phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn 06/12/2007 Quyết định số 1656/2009/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về Phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn
Quyết định Phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2015
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
28/02/2006 Quyết định 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (kèm phụ lục) 28/02/2006 Quyết định 46/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (kèm phụ lục)
Quyết định Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (kèm phụ lục)
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
28/08/2011 Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 28 tháng 08 năm 2011 của Tổng cục Thủy lợi về  phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 28/08/2011 Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 28 tháng 08 năm 2011 của Tổng cục Thủy lợi về phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Quyết định phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập