Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Ngày đăng: 06/12/2018

Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Cũng theo Nghị định này Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Trưởng ban thường trực, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó Trưởng ban.

Chi tiết Nghị định vui lòng xem tại file đính kèm.

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại