CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Ngày đăng: 19/10/2018

        Suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là nguy cơ lớn mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ 21. BĐKH chính là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan mà Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia được dự báo sẽ hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất, gây ra tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Trước yêu cầu đặt ra, Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đang tập trung những nỗ lực cao nhất của toàn xã hội để ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường, trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Công an nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường tác nhân gây biến đổi khí hậu. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân là đề xuất ngăn chặn kịp thời, phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm và tội phạm môi trường.

       Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu về năng lượng, tài nguyên nước, lương thực, các hệ thống kinh tế xã hội…Biến đổi khí hậu, với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng, chủ yếu do các hoạt động kinh tế - xã hội của con người gây phát thải quá mức vào khí quyển gây hiệu ứng nhà kính. Việt Nam là một trong ít quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đến cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng 1m, Việt Nam sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng, 10% dân số cả nước bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP. (Kịch bản Biến đổi khí hậu năm 2016 – Bộ Tài nguyên và Môi trường). Ước tính 70% dân số sẽ phải đối mặt với những thảm họa gia tăng do tác động từ biến đổi khí hậu. Ứng phó với biến đổi khí hậu (ƯPVBĐKH) và nước biển dâng (NBD) là chương trình lớn của thiên niên kỷ XXI, đòi hỏi con người phải hòa hợp với thiên nhiên, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu sẽ làm cho tần suất và đặc biệt là cường độ của các loại thiên tai như bão, lũ, hạn hán, tố, lốc, sạt lở… ngày càng gia tăng, diễn biến bất thường, không theo quy luật và có thể trở thành thảm họa gây rủi ro lớn cho nền kinh tế, cho xã hội và xóa đi những thành quả của nhiều năm phát triển. Trong những năm qua ngành Công an đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đã được những thành tựu to lớn. Tuy vậy ngành Công an nhất là Công an ở đơn vị, địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại, phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở một số nơi vẫn chưa sát thực tế, công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” chưa thực sự được quan tâm đúng mức, thiếu nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai nên hiệu quả ứng phó, xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa chưa cao.

         Kinh tế, xã hội phát triển, công nghiệp phát triển, dân số tăng nhanh, các khu công nghiệp, nhà máy phát triển mạnh mẽ bên cạnh đó là công tác bảo vệ môi trường xử lý các loại chất thải vẫn luôn là vấn đề thách thức lớn đối với xã hội trong đó có nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

        Công an nhân dân là lực lượng vũ trang và cũng là một trong những lực lượng nòng cốt trong các công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả đòi hỏi phải có lực lượng đủ mạnh với trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống pháp lý đầy đủ và tổ chức bộ máy hoàn chỉnh để sẵn sàng cơ động ứng phó với mọi tình huống, sự cố xảy ra nhằm khắc phục và giảm nhẹ thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản nhà nước và tài sản của các tổ chức kinh tế - xã hội trong điều kiện suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu.

        Để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của lực lượng CAND và phát huy được vai trò đối với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 24 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; các Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

          1. Kết quả chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai:

          - Triển khai thực hiện những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong Công an nhân dân, cụ thể như sau:

          - Ngày 11/11/2013 Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 291/KH-BCA-C41 thực hiện Nghị quyết 24-NQ-TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI) và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

          - Ngày 25/11/2013 Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình số 26-CTr/ĐUCA-H41 thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân;

          - Ngày 13/12/2013 Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 320/KH-BCA-H41 thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong CAND;

          - Tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức giáo dục pháp luật hàng năm đến từng CBCS Công an để nắm và thực hiện, nâng cao nhân thức cho từng đảng viên trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, góp phần làm giảm thiệt hại do suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu;

          - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong lực lượng CAND, kiếm chế sự gia tăng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

          - Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

          2. Phương hướng nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong thời gian tới:

          Một là, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong CAND

           - Triển khai thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2014; Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu; Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 về Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng năm 2012, cập nhật năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chương trình số 26-CTr/ĐUCA-H41 ngày 25/11/2013 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định phê duyệt số 2130/QĐ-TTg ngày 05/12/2011); trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu hàng năm, đồng thời tập trung xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động Ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công an để làm cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cho các giai đoạn tiếp theo, chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về BĐKH.

           Hai là, chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong CAND

          -  Xây dựng phương án, kế hoạch chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Xây dựng chiến lược phát triển lực lượng Công an nhân dân gắn với những dự báo về biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, chiến lược bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn;

          -  Trên cơ sở kịch bản về biến đổi khí hậu quốc gia, chiến lược quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động xây dựng triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường.

          - Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng xây dựng, phương tiện kỹ thuật, trụ sở làm việc, nơi đóng quân, cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng phù hợp với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

           Ba là, tổ chức triển khai, thực hiện các phương án, kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

           - Ngày 29/8/2016 Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Đề án “Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công an đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện với mục tiêu đến năm 2020 lực lượng CAND phải có hệ thống hoàn chỉnh các lực lượng thường trực, chuyên trách và kiêm nhiệm với đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất, có bộ máy tổ chức và cơ chế chính sách rõ ràng để đáp ứng tốt yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững đất nước.

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 2230/QĐ-BCA-H41, ngày 09/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong Công an nhân dân giai đoạn 2013-2020; Tăng cường lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự; Ưu tiên kinh phí nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án trọng điểm ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong CAND; Bổ sung kinh phí thường xuyên cho công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

          - Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả giữa các lực lượng, khả năng ứng phó.

          - Rà soát đánh giá hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên về đất quốc phòng - an ninh do Bộ Công an quản lý; Xây dựng, triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý và khai thác sử dụng đất quốc phòng – an ninh hợp lý, hiệu quả và phát triển bền vững.

          - Chủ động phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế tối đa các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các trụ sở làm việc nơi đóng quân, cơ sở y tế, giam giữ và các trường trong CAND. Đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý môi trường nước, chất thải rắn, khí thải tại các cơ sở sản xuất, cơ sở y tế nơi sinh hoạt; Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra của các đơn vị, địa phương gắn với công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của các đơn vị chức năng về quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trong CAND.

          - Cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện sống, làm việc phục vụ công tác chiến đấu của cán bộ chiến sỹ. Đảm bảo nước sạch sinh hoạt, không gian xanh và các điều kiện khác cho cán bộ chiến sỹ; Ưu tiên lực lượng trực tiếp chiến đấu, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo vệ môi trường.

             Bốn là, đẩy mạnh các mặt công tác Công an phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

          - Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tăng cường công tác nắm tình hình, phục vụ có hiệu quả yêu cầu chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới.

          - Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện nhiệm vụ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          - Tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

          Năm là, đẩy mạnh nâng cao công tác phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong đó tập trung các lĩnh vực trọng điểm

          - Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và xử lý chất thải tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, các nhà máy, cơ sở sản xuất trong các khu dân cự, các dự án xây dựng, các lưu vực sông; tập trung vào các nhà máy, trung tâm thu gom, xử lý nước thải, chất rắn và chất thải nguy hại các doanh nghiệp hành nghề xử lý chất thải…

          - Xử lý vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản, khai thác trái phép đất, nguồn nước, khoáng sản; các hành vi gây ô nhiễm đất, nguồn nước trong hoạt động khai thác khoáng sản.

          - Bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, sử dụng đất rừng, nhất là vi phạm trong việc triển khai thực hiện các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sẻ dụng đất rừng, dự án thủy điện vừa và nhỏ; các hành vi hủy hoại rừng, khai thác rừng trái phép; buôn bán vận chuyển, tiêu thu trái phép lâm sản, các loại động thực vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hành vi nhập, phát triển, phát tán các loại sinh vật ngoại lai xâm hại.

          - Xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch tễ xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh vận chuyển hàng hóa thực phẩm, sử dụng nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng hoặc bị cấm, vi phạm vệ sinh dịch tễ trong nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng nông sản, hải sản, thực phẩm có xuất xứ từ nước ngoài nhập khẩu trái phép. Vi phạm hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ; nhập khẩu công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chất thải không đảm bảo yêu cần bảo vệ môi trường từ nước ngoài vào nước ta.

          - Xử lý chất thải tại các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất gắn liền với các vùng biển, vịnh, đảo; các hoạt động giao thông vận tải trên biển; khai thác có tính chất hủy diệt nguồn lợi hải sản, vi phạm tại các khu bảo tồn biển.

          - Xử lý vi phạm luật bảo vệ môi trường trong khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng khách sạn; các hoạt động thu gom, xử lý chất thải tại các cơ sở khám chữa bệnh…

          - Xử lý vi phạm luật bảo vệ môi trường tại các làng nghề, tập trung vào các ngành nghề tái chế giấy, tái chế nhựa, tái chế kim loại, nhuộm, giết mổ gia súc, chế biến thủy sản, nông sản và các cơ sở sản xuất dưới danh nghĩa làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trong sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động chăn nuôi tập trung…

          Sáu là, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng KHCN trong việc xử lý ô nhiễm và khắc phục sự cố môi trường, thu hút nguồn lực của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường trong tình hình mới; Nắm tình hình, diễn biến an ninh môi trường thế giới, khu vực, tác động gây mất an ninh môi trường trong nước để kịp thời tham mưu đề xuất những giải pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

          Bảy là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó, triển khai nhân rộng đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố, ô nhiễm môi trường gây ra cho lực lượng CAND nói riêng và cộng đồng nói chung.

           Với sự quan tâm chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo Trung ương: Ban Chỉ đạo quốc gia về biến đổi khí hậu; Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn và đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo cơ quan Trường trực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực, tham mưu cho Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong những năm vừa qua và sự phối kết hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành liên quan, đoàn thể chính quyền địa phương, lực lượng Công an nhân dân tự tin, chủ động, sẵn sàng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phát huy năng lực toàn lực lượng CAND, tiến hành đồng thời các giải pháp, biện pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong tình hình mới./.

 


  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập