Công điện số 82/CĐ-TW hồi 09h30 ngày 02/11/2013 của BCĐ PCLBTW - UBQGTKCN về cơn bão số 12 bão Krosa

Ngày đăng: 02/11/2013

 
        BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG -
ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾMC CỨU NẠN
 
ĐIỆN:
- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thnàh phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.
- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN các Bộ; Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.          Hồi 04h ngày 02/11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc, vẫn giữ gió mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; bão đang có xu hướng di chuyển lệch dần về phía Nam.
         Để chủ động ứng phó với diễn biễn của bão, sáng này 02/11/2013 Trưởng Ban Chỉ đạo PCLBTW đã họp thống nhất nhận định về diễn biến bão, biện pháp chỉ đạo ứng phó với diễn biến mới và chỉ đạo Ban chỉ huy