Năm 2018, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) Bộ tư lệnh BĐBP đã chủ động tham mưu cho Bộ tư lệnh trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch PCTT, TKCN, cháy nổ, cháy rừng. Cùng với đó, tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp, hiệp đồng, báo cáo kịp thời với các cơ quan chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm chặt chẽ, nền nếp. 

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Bộ tư lệnh BĐBP tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác PCTT, TKCN, chủ động nắm chắc diễn biến thời tiết, khí hậu...tại các khu vực đảm nhiệm; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó sự cố, TT, TKCN; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ - cứu nạn cho các bộ phận làm nhiệm vụ PCTT, TKCN; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện kịp thời công tác đưa tin, biểu dương, khen thưởng; chú trọng đầu tư, bổ sung trang, thiết bị nghiệp vụ phù hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN tại các địa bàn...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT, TKCN; hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị bạn, các bộ phận và cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, nhất là khu vực biên giới, ven biển; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, gắn tình huống thiên tai với đặc điểm, tình hình đơn vị, rèn kỹ năng cứu hộ - cứu nạn cho bộ đội; chủ động tham mưu, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, kiểm tra chặt chẽ tàu, thuyền và chú trọng đầu tư trang, thiết bị phục vụ nhiệm vụ PCTT, TKCN...