Công điện Số 13/CĐ-ƯPT, ngày 11/8/2013 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và cảnh báo về cơn bão UTOR Công điện Số 13/CĐ-ƯPT, ngày 11/8/2013 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và cảnh báo về cơn bão UTOR
Công điện số 13/CĐ-ƯPT hồi ……. giờ …… ngày 11/ 8 / 2013 (Về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và cảnh báo về cơn bão UTOR)
Ngày đăng: 11/08/2013
Xem chi tiết »
Công điện số 02/CĐ-ƯPT, ngày 01/8/2013 của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN Bộ Công an về cơn bão số 5 trên Biển Đông Công điện số 02/CĐ-ƯPT, ngày 01/8/2013 của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN Bộ Công an về cơn bão số 5 trên Biển Đông
Công điện số 02/CĐ-ƯPT, ngày 01/8/2013 về cơn bão số 5 trên Biển Đông
Ngày đăng: 01/08/2013
Xem chi tiết »
Công điện số 02 ngày 20 tháng 06 năm 2013 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN-BCA về việc kiểm tra công tác ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN năm 2013 Công điện số 02 ngày 20 tháng 06 năm 2013 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN-BCA về việc kiểm tra công tác ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN năm 2013
Công An các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau về việc kiềm tra công tác Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013.
Ngày đăng: 20/06/2013
Xem chi tiết »
Công điện khẩn số 02 ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN-BCA chỉ đạo đối phó với cơn bão số 1 Công điện khẩn số 02 ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN-BCA chỉ đạo đối phó với cơn bão số 1
Công điện khẩn số 02 ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN-BCA chỉ đạo đối phó với cơn bão số 1
Ngày đăng: 05/12/2012
Xem chi tiết »

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập