Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai (15-22/5/2019) và tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

Ngày đăng: 13/05/2019

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ -TTg, ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai; Ngày 03/5/2019 Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai và để thiết thực kỷ niệm 73 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2019)”, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành tổ chức hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5/2019); chỉ đạo các báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa Tuần lễ này, tuyên truyền thành tựu mà địa phương, ngành mình đã đạt được trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, những công việc cần triển khai để đối phó với mưa, bão, lũ, lụt năm 2019; Các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng với nội dung thiết thực và phong phú để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và đồng bào trong cả nước tích cực chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó với thiên tai; quan tâm đăng tải và đưa tin về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai cũng như phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an xây dựng Đề cương tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (15-22/5/2019) và kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2019).

I. Lịch sử ngày truyền thống

Ngay từ ngày xa xưa ông, cha ta đã rất quan tâm đến việc đối phó với thiên tai bão, lũ để phát triển sản xuất, phát triển đất nước. Nhiều công trình trị thủy, đặc biệt là hệ thống đê điều đã được xây dựng và tu bổ để đối phó với lũ, lụt nhằm bảo vệ sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cuộc đấu tranh phòng, chống thiên tai đã tạo nên bản lĩnh kiên cường của dân tộc. Kế thừa truyền thống của những thế hệ người đi trước, ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam độc lập, ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Uỷ ban Trung ương hộ đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay.

Để khẳng định tầm quan trọng của công tác phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai ở nước ta; nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn thể nhân dân trong cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21/3/1990 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Bác, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã quyết định lấy ngày 22/5 hàng năm là “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam”.

Ngày 13/02/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg phê duyệt lấy ngày từ 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; Hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 22/5, Chủ tịch nước đều có thư gửi đồng bào, chiến sỹ cả nước nhằm động viên, khuyến khích và nhắc nhở các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương và ngành mình; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các ngành đều tiến hành tổ chức kỷ niệm và mở đợt tuyên truyền sâu rộng nhân ngày truyền thống.

Ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 460/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho 01 Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, việc này khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Chính phủ Việt Nam.

II. Ý nghĩa, truyền thống của công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão

Ngày 22/5 hàng năm, nay là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai hàng năm đã trở thành ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam. Ý nghĩa của ngày này không chỉ là dịp để tôn vinh những người làm công tác phòng, chống thiên tai mà còn để nhắc nhở mọi người hãy chủ động trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. 

Những năm gần đây, công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao, với phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Chính phủ đã xây dựng chiến lược và đề ra nhiều biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, huy động nhiều nguồn lực để phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, thiên tai gây ra như: củng cố hệ thống đê điều, xây dựng các hồ chứa nước để điều tiết lũ; tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo và thực hiện việc quy hoạch dân cư, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mùa vụ sản xuất để hạn chế thiệt hại; tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức cộng đồng…. Mỗi năm, Chính phủ đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng, tu bổ đê điều, khắc phục hậu quả thiên tai. Hầu hết các công trình này đều đã và đang tham gia hiệu quả vào việc phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai cho đất nước. 

Xác định Công an nhân dân luôn là lực lượng đầu tiên có mặt tại các điểm nóng về thiên tai, thảm họa, sự cố, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực sự coi nhiệm vụ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) như nhiệm vụ chiến đấu, kịp thời có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ huy điều hành, xử lý các tình huống; kịp thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tế, cấp cứu nhân dân vùng ngập lụt… hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ Công an, không ngại hy sinh, gian khổ, quên mình cứu giúp nhân dân, được Đảng và nhân dân ghi nhận, tin yêu. Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ANTT, tham gia di dời sơ tán dân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng được ghi nhận nhiều và đậm nét. Cấp ủy, Chính quyền địa phương và nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai lụt, bão luôn đánh giá cao phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhằm đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của ngành Công an, công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành lực lượng CAND trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cũng từng bước phát triển cả về quy mô và phạm vi.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 7685/QĐ-BCA ngày 29/11/2018 về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên gồm đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của đơn vị, địa phương để chỉ đạo công tác ƯPT.

Ngày 27/12/2018 Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN đã có Quyết định số 8327/QĐ-BCA về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó giao: Văn phòng Bộ Công an (V01) là cơ quan Thường trực ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Công an trên các lĩnh vực: Ứng phó với biến đổi khí hậu; Phòng chống thiên tai; Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Tai nạn thương tích và sự thay đổi nhân sự của Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình và Chỉ thị công tác như sau:

(1). Quyết định số 7685/QĐ-BCA, ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, làm Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT;

(2). Quyết định số 8327/QĐ-BCA, ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó giao: Văn phòng Bộ Công an (V01) là cơ quan Thường trực ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN;

(3). Quyết định số 586/QĐ-BCA, ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH, PCTT &TKCN Bộ Công an;

(4). Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 18/1/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai của Bộ Công an;

(5). Kế hoạch số 41/KH-BCA, ngày 19/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật phòng, chống thiên tai của Bộ Công an;

(6). Kế hoạch số 65/KH-BCĐ, ngày 13/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an về ban hành Kế hoạch ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong lực lượng CAND năm 2019;

(7). Chương trình số 05/CTr-BCĐ, ngày 13/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an về ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH, PCTT &TKCN Bộ Công an năm 2019;

(8). Ngày 27/3/2019 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Công an nhân dân.

Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo Bộ để công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công an ngày càng được triển khai tổ chức chặt chẽ, xuyên suốt từ Trung ương tới các đơn vị, địa phương, ứng phó hiệu quả với thiên tai, lũ, bão theo phương châm 4 tại chỗ, đó là: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Hơn nữa, để chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, công tác phòng chống thiên tai, lũ, bão của Bộ Công an đang chuyển dần theo hướng “Chủ động phòng tránh - Ứng phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”góp phần làm hạn chế thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về BĐKH, Ban chỉ đạo TW về PCTT, Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT&TKCN của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm về bão, lũ; rà soát, thống kê, đánh giá thực lực vật tư phương tiện PCTT&TKCN trong toàn lực lượng; kịp thời trang cấp và bổ sung kinh phí phục vụ yêu cầu “4 tại chỗ” cho Công an các đơn vị, địa phương trước mùa mưa bão, nên công tác ứng phó với thiên tai, lụt bão, tai nạn đã chủ động hơn và có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, tai nạn gây ra.

Thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực, trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch và tổ chức diễn tập, thực tập, huấn luyện công tác ứng phó với các tình huống thiên tai, lụt bão phù hợp với đặc điểm địa lý của từng địa bàn cụ thể. Ý thức trách nhiệm, năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai, tai nạn, tham gia cứu hộ, cứu nạn có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ chiến sỹ đã chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tham gia di dời sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ CAND, khẳng định được vai trò quan trọng, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân và CBCS Công an về nhiệm vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, cũng như tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ PCTT &TKCN của lực lượng Công an nhân dân.

III. Tình hình thiên tai, lụt bão ở nước ta những năm gần đây

Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng là thách thức lớn nhất đối với cả nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu sẽ làm cho các thiên tai trở nên khốc liệt hơn và có thể trở thành thảm hoạ, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, có thể xoá đi những thành quả nhiều năm của sự phát triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đã và đang gia tăng ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh chưa từng có trong thời gian qua, đang là nỗi lo ngại của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên những cơn bão có sức tàn phá lớn xuất hiện ngày càng nhiều, gây phá huỷ nhà cửa, công trình, hoa màu, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại gần 1 trong 5 “ổ” bão lớn của thế giới, nên diễn biến thời tiết, thủy văn rất phức tạp. Mùa bão trùng với mùa mưa, cộng thêm địa hình núi cao sườn dốc, đồng bằng hẹp, trũng là mối đe dọa thường trực đối với sinh hoạt và sản xuất của người dân. Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, lụt, bão diễn biến hết sức phức tạp, bất thường với quy mô và hậu quả ngày càng nặng nề hơn, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, phá hủy, làm thiệt hại nhiều tài sản; đẩy cuộc sống của nhân dân vùng bão, lũ, thiên tai vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trong hơn 30 năm qua tại Việt Nam, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế từ 1,0 - 1,5% GDP.

Năm 2012, thiên tai ở nước ta có nhiều diễn biến bất thường; bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn bình thường và kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Trong năm có 10 cơn bão và 02 ATNĐ hoạt động trên biển Đông, trong đó có 04 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2012 đã làm 258 người chết và mất tích, 408 người bị thương, 6.292 nhà bị đổ, sập, trôi; 101.756 nhà ngập, hư hại, tốc mái; 408.383 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; 3,24 triệu m3 đất đá bị sạt lở .v.v… Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt cuối tháng 10 đã xẩy ra cơn bão số 8 với cường độ rất mạnh (cấp 13, 14) đường đi phức tạp, không theo quy luật hàng năm, đã gây thiệt hại hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Năm 2013 là năm kỷ lục về thiên tai, lụt bão ở Việt Nam trong 50 năm qua: có 15 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới vào Việt Nam, trong đó có siêu bão Haiyan. Thiên tai đã gây thiệt hại lớn nhất về kinh tế từ trước đến nay cho Việt Nam, đặc biệt thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung do bão số 10 gây ra.

Năm 2014, tình hình thiên tai, lụt bão ở nước ta giảm về số vụ so với trung bình nhiều năm gần đây, tuy nhiên có nhiều diễn biến bất thường, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn; mưa lớn, lũ quét xẩy ra nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong năm, đã có 5 cơn bão, 1 đợt áp thấp hoạt động trên biển Đông; mưa lớn, lũ quét xẩy ra nhiều tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực miền Trung như Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam... mưa đá, lốc xoáy tại Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình... gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2015, tình hình thiên tai, lụt bão ở nước ta có nhiều diễn biến bất thường, mưa lớn, lũ quét xẩy ra nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Đặc biệt có đợt mưa lũ lịch sử diễn ra tại Quảng Ninh và đã được ghi nhận là đợt mưa, lũ lớn nhất trong gần 50 năm qua... gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2016, do ảnh hưởng của Elnino đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung - Tây Nguyên, gây ra hạn hán ở miền Trung - Tây Nguyên và xâm nhập mặt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đã có tới 10 tỉnh công bố thiên tai; thời gian từ tháng 9 đến trung tuần tháng 12/2016 đã xẩy ra 5 trận mưa, lũ lịch sử tại các tỉnh Bắc - Trung Bộ và Trung Bộ làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Năm 2017, thiên tai liên tục xảy ra với cường độ lớn và gây thiệt hại trên khắp cả nước, trong đó khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất, bão mạnh, mưa lớn. Trong năm đã có 16 cơn bão và 04 Áp thấp nhiệt đới, đặc biệt có 02 cơn bão số 2 và số 10 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc - Trung Bộ và Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, sản xuất và cơ sở hạ tầng tại các tỉnh miền Trung, năm 2017 thiên tai, sự cố đã làm thiệt hại hơn 68 ngàn tỷ đồng.

Năm 2018, thiên tai mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường xảy ra sớm và kết thúc muộn so với nhận định từ đầu năm của cơ quan dự báo; thiên tai xảy ra trên khắp vùng miền cả nước. Trong năm 2018 nước ta chịu ảnh hưởng 16/21 loại hình thiên tai, trong năm có 09 cơn bão và 05 Áp thấp nhiệt đới, 213 trận giông sét, 18 trận lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Lai Châu, Yên bái, Sơn La, Thanh Hóa, Khánh Hòa...).

Hàng năm Bộ Công an đã hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương nhiều tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống và công tác của CBCS Công an các đơn vị, địa phương.

IV. Phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2019

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là một trong số 10 nước hàng đầu về tần suất bị thiên tai trên thế giới với những loại hình thiên tai phổ biến là bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Năm 2019, do tiếp tục ảnh hưởng của El Nino, nên thời tiết sẽ nắng nóng hơn, bão nhiều và sớm hơn, có khoảng 10 – 12 cơn bão vào biển Đông, 5-6 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Để chủ động phòng, chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão, lụt gây ra, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, luôn sẵn sàng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và cuộc sống của Nhân dân. 

Nhằm chủ động đối phó thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ trong năm 2019, cần thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT & Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; xây dựng và triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2019, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền địa phương để tăng cường trang bị vật tư, phương tiện, bổ sung kinh phí nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão của Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tại Công an các đơn vị, địa phương trước mùa mưa, bão.

2. Thông tin kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Website của Ban Chỉ đạo ƯPT để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, ứng phó kịp thời với thiên tai và thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong năm 2019. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho CBCS và nhân dân trong công tác phòng, tránh thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện: (1) Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013 của Quốc Hội XIII; (2) Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; (3) Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, ngày 21/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; (4) Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; (5) Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (6) Quyết định 1041/QĐ-TTg, ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; (7) Quyết định số 4147/QĐ-BCA-H43, ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn nguồn tài chính bảo đảm cho các công tác cứu hộ, cứu nạn từ các hợp đồng hoặc thoả thuận cứu hộ; Thông tư của Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH...

4. Trong năm 2019 xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo ƯPT; công tác tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức và năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức huấn luyện sử dụng phương tiện, thiết bị đặc chủng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho công an các đơn vị, địa phương.

5. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2018, triển khai công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2019. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh, thành phố khi có thiên tai, lụt bão xảy ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc; chủ động nắm thực lực, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện, công tác dự phòng, dự trữ để chủ động khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”.

6. Quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an tại Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2018 của Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an:

Thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính”. Tăng cường nắm, theo dõi sát tình hình để đề xuất các chủ trương chỉ đạo kịp thời.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi có thiên tai, bão lụt, sự cố xẩy ra, đề phòng tội phạm lợi dụng để trộm cắp tài sản nhà nước và nhân dân; cử cán bộ xuống địa bàn, nơi xẩy ra sự cố để cùng công an địa phương xử lý, ứng phó, khắc phục hậu quả.

Rà soát tất cả các loại phương tiện phòng chống thiên tai, lụt bão và cứu hộ, cứu nạn hiện có, đề xuất bổ sung kịp thời.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Củng cố hệ thống tuyên truyền ở Công an các địa phương, sẵn sàng cơ động xuống tận nơi xẩy ra thiên tai để ghi hình đưa tin, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh và hiểu rõ hoạt động của lực lượng CAND.

Tổ chức thực tập các tình huống và cách thức sử dụng các loại phương tiện; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Các trường Công an thành lập các đơn vị dự bị chiến đấu để sẵn sàng huy động lực lượng phục vụ các yêu cầu công tác.

Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong toàn lực lượng CAND.

Phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai Việt Nam, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai Việt Nam (15-22/5/2019) lực lượng CAND ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão, thảm họa và các sự cố khác gây ra./.

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập