Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày đăng: 02/05/2019

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Ngày 25/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (gồm đại diện lãnh đạo 22 bộ, ngành). Chủ trì cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp. Nội dung cuộc họp xin ý kiến các thành viên về nội dung Dự thảo Luật.

Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Luật Đê điều được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn các Luật này đã tạo hành lang pháp lý trong công tác phòng chống thiên tai, công tác quản lý đê điều, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương trong từng giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh kết quả đạt được, cùng với diễn biến phức tạp, cực đoan của các loại hình thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều và 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai làm cơ sở kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung 02 Luật này.

Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tách phần nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật này đã được Quốc hội thông qua.Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2017 điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi. Dự thảo Luật này đã được lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, được Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ vào tháng 3/2018.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành phát biểu tại cuộc họp

Đối với các nội dung còn lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tách thành dự án Luật này. Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại công văn 11803/VPCP-PL ngày 04/12/2018. Ngày 25/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1520/VPCP-PL phân công Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Sau khi được phân công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, đồng thời xây dựng Hồ sơ đề nghị dự án  Luật.

Đại diện Bộ xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện thẩm tra Hồ sơ đề nghị dự án Luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức 03 cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hồ sơ đề nghị dự án Luật. Tại các cuộc họp nói trên, Bộ đã giải trình những ý kiến thẩm tra của 02 Ủy ban. Ngày 19/3/2019 Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã Báo cáo kết quả thẩm tra số 1247/BC-UBKHCNMT14 về hồ sơ đề nghị dự án Luật. Ngày 24/3/2019, Thường trực Ủy ban pháp luật đã có Báo cáo thẩm tra đối với hồ sơ đề nghị dự án Luật, trong đó nhất trí bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2020, điều chỉnh năm 2019. Thời gian cho ý kiến đối với Dự án Luật tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 (tháng 10/2019) và thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 9 (tháng 5/2020).

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập đã trao đổi, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung Dự thảo 1 sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp giao cơ quan thường trực (Tổng cục Phòng chống thiên tai) tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung để triển khai tiếp các bước của kế hoạch xây dựng Dự án Luật.

Toàn cảnh cuộc họp

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập