Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 18/5/2020

Ngày đăng: 19/05/2020

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin nắng nóng diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo: Ngày 19/5, ở Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-370C, có nơi trên 380C. Khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ 20-21/5, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ và gia tăng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực vùng núi có nơi 40-41 độ.

Cảnh báo: nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/17/5-19h/18/5): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thác Bà (Yên Bái): 67 mm; Bắc Mê (Hà Giang): 65 mm; Bắc Quang (Hà Giang): 48 mm; Tuyên Quang (Tuyên Quang): 65 mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang): 63 mm; Bảo Lạc (Cao Bằng): 62 mm; Cô Tô (Quảng Ninh): 69 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 53 mm.

- Mưa đêm (19h/17/5-7h/18/5):  Các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số tỉnh có mưa lớn hơn như: Dương Quỳ (Lào Cai) 111mm, Phú Thọ (Phú Thọ) 78mm, Lạng Giang (Bắc Giang) 52mm, Yên Thuận (Tuyên Quang) 68mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 81mm, Giang Sơn (Đăk Lắk): 41 mm.

- Mưa 03 ngày (từ 19h/15/5-19h/18/5): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thác Bà (Yên Bái): 85 mm; Bắc Quang (Hà Giang): 190 mm; Hàm Yên (Tuyên Quang): 92 mm; Chợ Rã (Bắc Kạn): 123 mm; Cao Bằng (Cao Bằng): 98 mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn): 99 mm; Cô Tô (Quảng Ninh): 106 mm.

II. THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm; một số sông dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện hoặc theo triều.

- Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 22/5, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,02m; tại Châu Đốc ở mức 1,17m.

III. DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vùng/ cửa sông/ Trạm đo mặn

Độ mặn g/l

Khoảng cách lấn sâu từ cửa biển (Ranh mặn 4g/l)

(km)

Ngày 18/05/2020

So sánh với giá trị cùng thời kỳ

So sánh với giá trị lớn nhất mùa khô   

2015 - 2016

Ngày 17/05/2016

Vùng hai sông Vàm Cỏ

 

 

 

 

 

 

- Vàm Cỏ Tây: Tại Tân An

7,0

10,5

<3,5

11,8

<4,8

126

- Vàm Cỏ Đông: Tại Bến Lức 

7,7

9,6

<1,9

12,9

<5,2

76

Vùng cửa sông Cửu Long

 

 

 

 

 

- Sông cửa Tiểu: Tại Xuân Hòa

3,8

1,8

>2,0

5,4

<1,6

48

- Sông cửa Đại: Tại Giao Hòa

6,4

4,9

>1,5

8,8

<2,4

50

- Sông Hàm Luông: Tại Mỹ Hóa

7,3

2,9

>4,4

12,4

<5,1

65

- Sông Cổ Chiên: Tại Láng Thé 

1,1

2,9

<1,8

12,4

<11,3

25

- Sông Hậu: Tại Cầu Quan

2,3

3,6

<1,3

16,5

<14,2

30

Vùng ven biển Tây trên sông Cái Lớn

 

 

 

 

 

- Sông Cái Lớn: Tại Gò Quao

7,8

15,2

<7,4

22,7

<14,9

47

Nhận định: Xâm nhập mặn tiếp tục duy trì/giảm tại các cửa sông Cửu Long, riêng Sông Cái Lớn có xu hướng xâm nhập mặn tăng.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai về tình hình thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét gây ra từ ngày 15-18/5, như sau:

- Về người:

+ 02 người chết do sét đánh (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 17/5, trong đó Cao Bằng: 01 người, Nghệ An: 01 người); 07 người bị thương (tăng 07 người so với báo cáo nhanh ngày 17/5, trong đó: Tuyên Quang: 01 người, Bắc Kạn: 02 người, Thanh Hóa: 01 người, Nghệ An: 01 người, Hà Tĩnh: 02 người.

- Về nhà ở:

+ 14 nhà  bị sập (tăng 14 nhà, trong đó: Tuyên Quang: 4 nhà, Thanh Hóa: 6 nhà, Nghệ Anh: 4 nhà); 1.752 nhà bị tốc mái, hư hỏng (tăng 1.377 nhà), trong đó: Hà Giang: 703 nhà (tăng 703 nhà), Điện Biên: 22 nhà (tăng 22), Tuyên Quang: 200 nhà (tăng 200), Bắc Kạn: 254 nhà (tăng 254), Thanh Hóa: 342 nhà, Nghệ An: 209 nhà (tăng 192), Hà Tĩnh: 05 nhà (tăng 05), Quảng Trị: 16 nhà, Gia Lai: 01 nhà (tăng 01);

+ 36 nhà bị ngập tại Bắc Kạn, Cao Bằng hiện nước đã rút hết.

- Về nông nghiệp:

+ 3.899,7 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại (tăng 3.725,7 ha), trong đó: Hà Giang: 244,8 ha (tăng 244,8), Cao Bằng: 9,3ha, Tuyên Quang: 75ha (tăng 75), Bắc Kạn: 140,1ha (tăng 23,6), Thanh Hóa: 28,5ha, Nghệ An: 3.402ha (tăng 3.382);

+ 1.956,8ha cây công nghiệp bị gãy đổ (tăng 1.419,8 ha), trong đó: Hà Giang: 15ha (tăng 15), Tuyên Quang: 72ha (tăng 72), Bắc Kạn 3,8ha, Thanh Hóa: 285ha, Nghệ An: 1.581ha (tăng 1.329);

+ 42.9ha cây ăn quả gãy đổ, (tăng 1,5 ha tại Tuyên Quang), trong đó Tuyên Quang: 1.5ha, Nghệ An: 1,0ha, Thanh Hóa 40,4ha;  cây cảnh và cây phân tán bị gãy đổ: 2.550 cây tại Nghệ An.

- Về chăn nuôi: 950 con gia cầm bị chết, (tăng 430 con tại tỉnh Hà Giang), trong đó Hà Giang: 430 con, Cao Bằng: 60 con, Thanh Hóa: 460 con.

- Về Thủy sản: 1.32ha bị thiệt hại (Bắc Kạn: 1.25ha, Cao Bằng: 0,07ha).

- Về công trình trường học, công sở, nhà xưởng: 34 công trình (Hà Giang 05, Điện Biên 01, Hà Tĩnh 05, Nghệ An: 02, Cao Bằng: 02, Thanh Hóa: 19).

- Về cột điện gẫy đổ: 84 cột điện (tăng 84), trong đó: Tuyên Quang: 07 cột; Nghệ An: 53 cột; Gia Lai: 24 cột.

- Về sạt lở giao thông: 875 m3 (tăng 875 m3), trong đó: Hà Giang: 25 m3, Tuyên Quang: 850 m3.

- Công trình thủy lợi: 40m kênh bị đổ sập (Cao Bằng), 1 đập tạm rọ đá bị cuốn trôi (Tuyên Quang).

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Đề nghị các tỉnh bị thiệt hại khẩn trương hỗ trợ người dân và cộng đồng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

- Các tỉnh thông tin kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó với lốc, sét và nắng nóng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai./.

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập